Primena

Funkcija toplotnih pumpi je

 -  zagrevanje  objekata,

 -  hlađenje  objekata

 -  priprema tople sanitarne vode.

 

Mogućnost primene je neograničena:  stambeni i poslovni objekti, bolnice, škole, sportski objekti.........

Kapacitet je takođe neograničen.

 

  U režimu grejanja, najbolji rezultati se postižu sa niskotemperaturnim sistemima: podno ili zidno grejanje, fan coil instalacije

  Za  hlađenje  je  najbolja  kombinacija  toplotna pumpa - fan coil.
                               Posebna je pogodnost što toplotna pumpa za hlađenje može koristiti i običnu bunarsku ili rečnu vodu,
                               bez utroška dodatne energije za rashlađivanje

  Priprema  tople vode  je moguća tokom cele godine i u kombinaciji sa solarnim sistemom se dobija visoka efikasnost i velika ušteda

 

Toplotne pume troše električnu energiju! 

                            Važne osobine:   - COP - parametar koji  pokazuje odnos uložene enrgije i energije predate sistemu

                                                           -  nivo buke  i  težina uređaja (npr, ukoliko se montira na krovu objekta)

                                                            - kompaktnost  (konstrukcija, kvalitet sastavnih delova, način spajanja elemenata...)

                                                            - postojanost na stalne promene režima rada

                                                            - kvalitet sastavnih delova (kompresor, ventili, ventilator...)

                                                       

Vi ste ovde: Home Ponuda Toplotne pumpe Primena

Facebook